FAQ - najczęściej zadawane pytania


1. Czy są jakieś przeciwskazania badania rentgenowskiego?
Głównym powodem zaniechania badania rtg jest ciąża pacjentki. Nasza pracownia nie wykonuje badań u kobiet w ciąży.2. Kiedy wykonać zdjęcie pantomograficzne, a kiedy punktowe zęba?
Zdjęcie pantomograficzne (panorama) jest zdjęciem przeglądowym. Taki typ zdjęcia jest najbardziej wskazany na samym początku leczenia zarówno zachowawczego, protetycznego, chirurgicznego i ortodontycznego.
Zdjęcie punktowe zęba jest natomiast badaniem bardziej dokładnym i zdecydowanie lepszym w trakcie leczenia.3. Jak często można wykonywać badania rtg?
Tak często jak jest to konieczne i niezbędne dla poprawnego leczenia. Nasza pracownia wyposażona jest w aparaty z generatorami wysokiej częstotliwości, dzięki czemu dawka jest dodatkowo pomniejszona o 30% co eliminuje promieniowanie miękkie, nieprzydatne diagnostycznie.4. Czy na badanie rtg konieczne jest skierowanie?
I tak i nie. Na zdjęcia wewnętrzustne czyli zębowe nie jest wymagane skierowanie. Natomiast na zdjęcia zewnątrzustne czyli pantomograficzne, cefalometryczne, zatoki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia, skierowanie od lekarza z jego podpisem, pieczątką i celem badania jest niezbędne.5. Czy wykonują Państwo bezpłatne badania rtg, tj. w ramach NFZ?
Współpracujemy z wieloma, zarówno prywatnymi jak i publicznymi praktykami lekarskimi, które mają kontrakty z NFZ. Działamy jako podwykonawcy - świadczeniodawcy.
O szczegóły zapytaj swojego lekarza prowadzącego. Pamiętać jednak proszę, iż nie każde leczenie stomatologiczne jak również badanie rentgenowskie, kwalifikują się do refundacji przez NFZ.6. Jak przygotować się do badania rtg?
Przed wykonaniem zdjęć zewnątrzustnych (pantomograf, cefalometria, stawy skroniowo-żuchwowe, zatoki, tomograf 3D) należy zdjąć wszelkie ozdoby głowy i szyi tj. kolczyki, spinki, łańcuszki, okulary itp., oraz wyjąć z ust posiadane uzupełnienia protetyczne - protezy. Aby wykonać zdjęcie wewnątrzustne (zęba, zgryzowe) należy wyjać z ust uzupełnienia protetyczne - protezy (uwaga -dotyczy to tylko tego konkretnego łuku zębowego).